Biopsi af slimhinde og kæbe

Introduktion

Der kan være en lang række årsager til, at man er henvist til biopsi. Oftest drejer det sig om helt ufarlige forandringer i slimhinden eller kæbeknoglen, som man ønsker at undersøge nærmere.


I klinikken foretager vi en klinisk undersøgelse og supplerer med røntgenbillede og/eller et klinisk fotografi om nødvendigt. Det er ofte muligt at foretage biopsien i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen. Dette gøres ved et mindre indgreb i lokalbedøvelse. 

 

Hvordan foregår en biopsi?

Er der tale om en biopsi af kæbeknoglen, skubber kirurgen tandkødet lidt til side og udtager et lille stykke af knoglen med et bor.


Drejer det sig om en biopsi af slimhinden, vil kirurgen lave et lille bådformet snit i forandringen i slimhinden, som ligeledes udtages og sendes til histologisk undersøgelse. Der sys i de fleste tilfælde med et par tråde, som opløses af sig selv i løbet af 1-3 uger.


Efter behandlingen instruerer og vejleder vi grundigt i, hvilke forholdsregler du bør tage i tiden efter operationen. Endvidere laves ny aftale til kontrol og prøvesvar efter 2-3 uger.


Bedøvelse og smertedække før, under og efter operationen

Vi gør meget for at mindske niveauet af gener før, under og i dagene efter behandlingen.


Dette foregår ved, at vi allerede inden behandlingen giver dig smertestillende tabletter, som virker forebyggende mod smerter og overtager den smertedækkende effekt, når lokalbedøvelsen er aftaget. 


Den operative teknik vi benytter er skånsom og i sig selv medvirkende til at generne de efterfølgende dage, er så få som muligt. Smerter er sjældne og forebygges ved at følge den vejledning og instruktion, du modtager i forbindelse med behandlingen.

Efter operationen gives eventuelt en recept på smertestillende tabletter.

 

Komplikationer

Langt de fleste biopsitagninger forløber uden problemer, men selvom det sjældent ses, er der som ved de fleste andre operationer en mindre risiko for komplikationer. Vurderes det, at en given behandling vil kunne medføre sådanne komplikationer, informeres du altid om dette forud for behandlingen.

 

Helbred og allergi

Heling forløber normalt uden problemer hos raske personer. Mange almensygdomme kan dog påvirke helingen, f.eks. sukkersyge. Det gælder også forskellige former for medicin og selvfølgelig tobaksforbrug. For at kunne planlægge din behandling bedst, er det derfor altid vigtigt for os at kende til din fulde sygdomshistorik og eventuelle allergier.

 

Gode råd

Sørg for at have spist et godt måltid op til selve operationen, da din krop har brug for næring for optimal heling.


Det kan virke beroligende for mange at kunne lytte til musik under behandlingen. Du er derfor velkommen til at tage din egen musik med.