Om Specialtandlægerne Sjælland

 

Specialtandlægerne Sjællands mål er at gøre det let for patienter at få tilgang til specialiseret behandling lokalt. Vi vil mere end blot at operere;  vi vil bygge bro mellem hospitalsvæsenet og behandlingsbehovet i nærmiljøet, f.eks. når det gælder rettidig henvisning af oralpatologiske tilstande. Vi har derfor på vores private klinikker sammensat et hold af dygtige kæbekirurgiske specialtandlæger og tandlæger med stor protetisk erfaring, hvoraf de fleste også har en fast tilknytning til hospitalsvæsenet og tandlægeskolen.

 

Vi er specialiserede i at udrede og behandle sygdomme og tilstande i tænder, mund og kæber. Vi modtager henviste patienter fra hele Sjælland og tilbyder bl.a. fjernelse af visdomstænder, biopsitagning og genetablering af tyggefunktion ved tandtab.

 

For mange er tanken om at blive opereret i mundhulen ikke rar. Derfor gør vi en dyd ud af, at vores patienter føler sig trygge og informerede om det forestående indgreb, fordi vi ved, at en tillidsfuld relation mellem behandler og patient er afgørende for et godt behandlingsforløb og resultat.

 

Specialtandlægerne Sjælland fungerer udelukkende som henvisningsklinikker og modtager ikke patienter til regelmæssig tandbehandling. Hvis man som tandlæge ønsker det, er det dog altid muligt at henvise for den færdige restaurering med suprastrukturer hos vores erfarne protetikere.

Mød klinikkens tandlæger og kæbekirurger

Tore Tranberg Lefolii – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Morten Højte Dahl – Kæbekirurg,
Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Ph.d.

Simon Storgård Jensen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Dr. Odont.

Læs mere ...

Tore Tranberg Lefolii er specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi. Sideløbende med sit arbejde i privat praksis, underviser han i oral kirurgi og implantologi på Københavns Tandlægeskole.

 

Han blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2009 og aftjente sin værnepligt som tandlæge på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling på Næstved Sygehus. Han har arbejdet som privatpraktiserende tandlæge i Charlottenlund og færdiggjorde sin specialistuddannelse fra Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet i København i 2018, hvor han siden blev ansat. Under sin specialistuddannelse åbnede Tore sin egen henvisningspraksis i Kalundborg.

 

I februar 2020 overtog Tore specialtandlæge Niels Gersel Pedersens to klinikker i Roskilde og København og hermed tog han den store beslutning at opsige sin stilling på Rigshospitalet for – udover sin undervisning –  at hellige sig arbejdet med Specialtandlægerne Sjælland i Kalundborg, Roskilde og København.

Læs mere ...

Morten Højte Dahl er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2013. Siden har han opnået flere års erfaring fra kommunal og privat praksis med særligt fokus på kirurgi. Han har afleveret og succesfuldt forsvaret sin Ph.d.-afhandling i 2016 med titlen: ”Adipose derived mesenchymal stem cells – Osteogenicity and osteoblast mineralization”.

 

Morten er ansat ved Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet siden 2016, og er færdiguddannet specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi i 2022. Siden 2019 er han gæsteforelæser for sidste års studerende på Københavns Tandlægeskole.

 

Morten er forskningsaktiv og har publiceret artikler i nationale og internationale fagtidsskrifter.

Læs mere ...

Simon Storgård Jensen blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1996 og specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2004.

 

Han er overtandlæge og faglig og administrativ ansvarlig for Regionstandplejen i Region Hovedstaden på Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet samt Professor i Oral Kirurgi ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

 

Siden påbegyndelsen af sit speciale har Simon forsket herhjemme, men han har også i en lang årrække været forskningstilknyttet ”Department of Oral Surgery and Stomatology” på universitetet i Bern i Schweiz. I 2017 forsvarede han sin doktordisputats med titlen ”Bone grafting materials in bone repair. Experimental studies”. Hans primære forskningsmæssige interesser ligger inden for oral implantologi, knogleregeneration ved anvendelse af knogleerstatningsmaterialer og vækstfaktorer samt kirurgisk endodonti.

 

Simon er forfatter til adskillige danske og internationale videnskabelige artikler og bogkapitler i lærebøger.

Tore Tranberg Lefolii – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Tore Tranberg Lefolii er specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi. Sideløbende med sit arbejde i privat praksis, underviser han i oral kirurgi og implantologi på Københavns Tandlægeskole.

 

Han blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2009 og aftjente sin værnepligt som tandlæge på Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling på Næstved Sygehus. Han har arbejdet som privatpraktiserende tandlæge i Charlottenlund og færdiggjorde sin specialistuddannelse fra Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet i København i 2018, hvor han siden blev ansat. Under sin specialistuddannelse – åbnede Tore sin egen henvisningspraksis i Kalundborg.

 

I februar 2020 overtog Tore specialtandlæge Niels Gersel Pedersens to klinikker i Roskilde og København og hermed tog han den store beslutning at opsige sin stilling på Rigshospitalet for – udover sin undervisning –  at hellige sig arbejdet med Specialtandlægerne Sjælland i Kalundborg, Roskilde og København.

Morten Højte Dahl – Kæbekirurg,
Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Ph.d.

Læs mere ...

Morten Dahl er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2013. Siden har han opnået flere års erfaring fra kommunal og privat praksis med særligt fokus på kirurgi. Han har afleveret og succesfuldt forsvaret sin Ph.d.-afhandling i 2016 med titlen: ”Adipose derived mesenchymal stem cells – Osteogenicity and osteoblast mineralization”.

 

Morten er ansat ved Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet siden 2016, og er nu ved at færdiggøre sit speciale til kæbekirurg. Siden 2019 er han gæsteforelæser for sidste års studerende på Københavns Tandlægeskole.

 

Morten er fortsat forskningsaktiv og har publiceret artikler i nationale og internationale fagtidsskrifter.

Simon Storgård Jensen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, dr.odont.

Læs mere ...

Simon Storgård Jensen blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1996 og specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2004.

 

Han er overtandlæge og faglig og administrativ ansvarlig for Regionstandplejen i Region Hovedstaden på Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet samt professor i Oral Kirurgi ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

 

Siden påbegyndelsen af sit speciale har Simon forsket herhjemme, men han har også i en lang årrække været forskningstilknyttet ”Department of Oral Surgery and Stomatology” på universitetet i Bern i Schweiz. I 2017 forsvarede han sin doktordisputats med titlen ”Bone grafting materials in bone repair. Experimental studies”. Hans primære forskningsmæssige interesser ligger inden for oral implantologi, knogleregeneration ved anvendelse af knogleerstatningsmaterialer og vækstfaktorer samt kirurgisk endodonti.

 

Simon er forfatter til adskillige danske og internationale videnskabelige artikler og bogkapitler i lærebøger.

Jesper Øland Petersen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og  Kæbekirurgi, Ph.d.

Libana Raffoul Bjørnstrup – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Kim DaugaardKæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Jesper Øland Petersen blev uddannet tandlæge i 1995 fra Aarhus Tandlægeskole.

 

I 1998 blev han ansat i uddannelsesstilling på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Sygehus hvor han i 2004 fik sin specialistuddannelse.

 

Jesper har siden afleveret og succesfuldt forsvaret sin ph.d. afhandling i 2010 med titlen: Psykosociale, Funktionelle og Æstetiske aspekter ved ortodontisk kirurgisk behandling af vækstbetingede kæbeanomalier”

 

Siden 2008 har Jesper været ansat som overtandlæge på Afdeling for Kæbekirurgi, Rigshospitalet.

 

Aktuelt har Jesper taget orlov fra Rigshospitalet for at kunne varetage kirurgiske konsulentopgaver hos Specialtandlægerne Sjælland.

Læs mere ...

Libana Raffoul Bjørnstrup blev Cand.odont. fra Københavns Tandlægeskole i 2007 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2018.

 

Libana har en del års erfaring som tandlæge ved militæret og fra privat praksis. Desuden har Libana også tidligere erfaring som underviser på tandlægeskolen.

 

Libana har publiceret artikler om sit arbejde med implantologi og oral patologi i nationale og internationale fagtidsskrifter.

Læs mere ...

Kim Daugaard blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1985 og specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 1998.

 

Han har de seneste mange år været ansat som klinisk lærer på Afdelingen for Oral Kirurgi ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet og varetager samtidig, i samarbejde med Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tryg Forsikring, de neurosensoriske undersøgelser af patienter med permanente nerveskader.

Jesper Øland Petersen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Ph.d.

Læs mere ...

Jesper Øland Petersen blev uddannet tandlæge i 1995 fra Aarhus Tandlægeskole.

 

I 1998 blev han ansat i uddannelsesstilling på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Sygehus hvor han i 2004 fik sin specialistuddannelse.

 

Jesper har siden afleveret og succesfuldt forsvaret sin ph.d. afhandling i 2010 med titlen: Psykosociale, Funktionelle og Æstetiske aspekter ved ortodontisk kirurgisk behandling af vækstbetingede kæbeanomalier”

 

Siden 2008 har Jesper været ansat som overtandlæge på Afdeling for Kæbekirurgi, Rigshospitalet.

 

Aktuelt har Jesper taget orlov fra Rigshospitalet for at kunne varetage kirurgiske konsulentopgaver hos Specialtandlægerne Sjælland. Her er han at finde både på klinikken i København og i Roskilde.

Libana Raffoul Bjørnstrup – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Libana Raffoul Bjørnstrup blev Cand.odont. fra Københavns Tandlægeskole i 2007 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2018.

 

I tillæg til sit arbejde hos Specialtandlægerne Sjælland arbejder hun på Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

 

Libana har en del års erfaring som tandlæge ved militæret og fra privat praksis. Desuden har Libana også tidligere erfaring som underviser på tandlægeskolen.

 

Libana har publiceret artikler om sit arbejde med implantologi og oral patologi i nationale og internationale fagtidsskrifter.

Kim DaugaardKæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Kim Daugaard blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1985 og specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 1998.

 

Han har de seneste mange år været ansat som klinisk lærer på Afdelingen for Oral Kirurgi ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet og varetager samtidig, i samarbejde med Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tryg Forsikring, de neurosensoriske undersøgelser af patienter med permanente nerveskader.

Karoline Brørup Marcussen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Kristian Thesbjerg – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Marie Kjærgaard Larsen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Karoline Brørup Marcussen blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2008 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2019.

 

Hun har tidligere erfaring indenfor almen voksen tandpleje samt kirurgi, hvilket hun har arbejdet med i en årrække siden 2008 i både offentlig og privat regi.

 

Karoline har undervist på Tandlægeskolen. Hendes forskning indenfor præoperativ dosering af antibiotika i forbindelse med kirurgisk tandekstraktion er publiceret i “Journal of Oral and Maxillofacial Surgery” i april 2016.

Læs mere ...

Kristian Thesbjerg blev tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2009 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital i 2016.

 

Siden 2016 har Kristian været ansat som Specialtandlæge og Overtandlæge på Kæbekirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus-Syddansk Universitet i Esbjerg, hvor Kristian i dag er deltidsansat og primært beskæftiger sig med implantologi.

Læs mere ...

Marie Kjærgaard Larsen er uddannet tandlæge fra Tandlægeskolen i København i 2013 og færdiguddannet som specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital i 2021.

 

Marie har erfaring som almen tandlæge i både privat og offentlig regi, og har bl.a. arbejdet i Grønland.

 

Marie er adjunkt på Tandlægeskolen i København, hvor hun underviser tandlægestuderende.

 

I 2021 forsvarede hun sin ph.d.-afhandling med titlen: “Kortikosteroider og kuldebehandling ved kirurgisk fjernelse af visdomstænder i underkæben”.

 

Marie er fortsat forskningsaktiv og forfatter til flere nationale og internationale videnskabelige artikler.

Karoline Brørup Marcussen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Karoline Brørup Marcussen blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2008 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2019.

 

I tillæg til sit arbejde hos Specialtandlægerne Sjælland arbejder hun fortsat som Afdelingstandlæge på HovedOrtoCentret på Afdelingen for Kæbekirurgi på Rigshospitalet.

 

Hun har tidligere erfaring indenfor almen voksen tandpleje samt kirurgi, hvilket hun har arbejdet med i en årrække siden 2008 i både offentlig og privat regi.

 

Karoline har undervist på Tandlægeskolen. Hendes forskning indenfor præoperativ dosering af antibiotika i forbindelse med kirurgisk tandekstraktion er publiceret i “Journal of Oral and Maxillofacial Surgery” i april 2016.

Kristian Thesbjerg – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurg

Læs mere ...

Kristian Thesbjerg blev tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2009 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital i 2016.

 

Siden 2016 har Kristian været ansat som Specialtandlæge og Overtandlæge på Kæbekirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus-Syddansk Universitet i Esbjerg, hvor Kristian i dag er deltidsansat og primært beskæftiger sig med implantologi.

Marie Kjærgaard Larsen – Kæbekirurg,
Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Marie Kjærgaard Larsen er uddannet tandlæge fra Tandlægeskolen i København i 2013 og færdiguddannet som specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital i 2021.

 

Marie har erfaring som almen tandlæge i både privat og offentlig regi, og har bl.a. arbejdet i Grønland.

 

Marie er adjunkt på Tandlægeskolen i København, hvor hun underviser tandlægestuderende.

 

I 2021 forsvarede hun sin ph.d.-afhandling med titlen: “Kortikosteroider og kuldebehandling ved kirurgisk fjernelse af visdomstænder i underkæben”.

 

Marie er fortsat forskningsaktiv og forfatter til flere nationale og internationale videnskabelige artikler.

Even Nisja – Kæbekirurg,
Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Mette Hørberg – Kæbekirurg,
Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Frederik Ohm Buch – Kæbekirurg,
Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Even Nisja blev uddannet tandlæge på Tandlægehøjskolen i Malmø i 2002, hvorefter han opnåede 4 års erfaring som tandlæge bl.a. i det norske militær, og i både den offentlige og private sektor i Sverige.

 

Han trænede sit speciale på Sunderby Hospital, Luleå og Södersjukhuset, Stockholm i Sverige fra 2006-2010, med efterfølgende godkendt speciale i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi.

 

Fra 2010-2015 arbejdede Even som overtandlæge på afdelingen for orale og maxillofaciale sygdomme på Sunderby Hospital i Luleå, Sverige.

Læs mere ...

Mette Hørberg blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2010 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Aarhus Universitetshospital i 2021.

 

Mette har kirurgisk erfaring indenfor almen voksen tandpleje samt kirurgi, hvilket hun har arbejdet med i en årrække siden 201208 i både offentlig og privat regi.

 

Mette har undervist på Tandlægeskolen. Hendes forskning indenfor præoperativ dosering af antibiotika i forbindelse med kirurgisk tandekstraktion er publiceret i “Journal of Oral and Maxillofacial Surgery” i april 2016.

Læs mere ...

Frederik Ohm Buch er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2015. Han arbejdede fra 2015 til 2018 som almen tandlæge i privat praksis og i den kommunale tandpleje.
Frederik blev færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Odense Universitetshospital i 2023.

 

Han har bl.a. undervist yngre læger og sygeplejersker på skadestuer internt og eksternt om behandling af ansigtsfrakturer og tandskader.

 

Frederik er i gang med et forskningsprojekt på Kæbekirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, omkring præcision og stabilitet af ortodontisk kirurgi.

Even Nisja – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Even Nisja blev uddannet tandlæge på Tandlægehøjskolen i Malmø i 2002, hvorefter han opnåede 4 års erfaring som tandlæge bl.a. i det norske militær, og i både den offentlige og private sektor i Sverige.

 

Han trænede sit speciale på Sunderby Hospital, Luleå og Södersjukhuset, Stockholm i Sverige fra 2006-2010, med efterfølgende godkendt speciale i tand-, mund- og kæbekirurgi.

 

Fra 2010-2015 arbejdede Even som overtandlæge på afdelingen for orale og maxillofaciale sygdomme på Sunderby Hospital i Luleå, Sverige.

 

Han blev ansat på Rigshospitalet i København i 2015 og er nu ledende faglig ekspert på Kæbekirurgisk Afdeling.

Mette Hørberg – Kæbekirurg,
Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Mette Hørberg blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2010 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Aarhus Universitetshospital i 2021.

 

Mette har kirurgisk erfaring indenfor almen voksen tandpleje samt kirurgi, hvilket hun har arbejdet med i en årrække siden 201208 i både offentlig og privat regi.

 

Mette har undervist på Tandlægeskolen. Hendes forskning indenfor præoperativ dosering af antibiotika i forbindelse med kirurgisk tandekstraktion er publiceret i “Journal of Oral and Maxillofacial Surgery” i april 2016.

Frederik Ohm Buch – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Frederik Ohm Buch er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2015. Han arbejdede fra 2015 til 2018 som almen tandlæge i privat praksis og i den kommunale tandpleje.

 

Frederik er siden 2018 under uddannelse til Tand-, Mund- og Kæbekirurg på Odense Universitetshospital.

 

Han har bl.a. undervist yngre læger og sygeplejersker på skadestuer internt og eksternt om behandling af ansigtsfrakturer og tandskader.

 

Frederik er i gang med et forskningsprojekt på Kæbekirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, omkring præcision og stabilitet af ortodontisk kirurgi.

Pouya M. Yazdi – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Cæcilie Havndrup-Pedersen –
Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Klaus Gotfredsen
Tandlæge, Dr. og Lic. Odont.

Læs mere ...

Pouya M. Yazdi blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2007, hvor han ligeledes blev tildelt, og færdiggjorde, et 1-årigt scholarstipendiat vedrørende retrograde rodfyldninger. Pouya blev færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2016.

 

Pouya har af flere omgange undervist på Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk Afdeling på Københavns Tandlægeskole og er nuværende gæsteforelæser for på Tandlægeskolen. Han har desuden undervist læger og sygeplejersker i behandling af ansigtsfrakturer og tandskader.

 

Pouya har bred kirurgisk erfaring, og har desuden publiceret flere nationale og internationale videnskabelige artikler.

Læs mere ...

Cæcilie Havndrup-Pedersen blev uddannet tandlæge i 2014 fra Københavns Tandlægeskole.

 

Hun har fra 2014 til 2018 arbejdet fuld tid i privat praksis som almen tandlæge.

 

Cæcilie er siden 2018 under uddannelse til kæbekirurg på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Hun underviser sygeplejersker i deres videreuddannelse til behandlersygeplejersker om akutte tand-, mund- og kæbekirurgiske patienter, deres behandling samt visitering af patienterne i akutmodtagelsen.

 

Cæcilie er i gang med et forskningsprojekt på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Læs mere ...

Klaus Gotfredsen er Professor og Afdelingsleder på afdeling for Oral Rehabilitering ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

 

Hans forskningsaktivitet er centreret omkring implantologi og protetik med mere end 100 publikationer i nationale samt internationale fagtidsskrifter og bøger. Klaus har holdt over 200 nationale og internationale foredrag indenfor disse forskningsområder.

 

Tidligere var han præsident for ”European Association for Osseointegration (EAO)” og tilknyttet bestyrelsen af Dansk Selskab for Oral Implantologi (DSOI).

 

Klaus har gennem 30 år haft patienter i privat tandlægepraksis og modtager henvisninger til implantatbehandling og krone/brobehandling.

Pouya M. Yazdi – Kæbekirurg,
Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Pouya M. Yazdi blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2007, hvor han ligeledes blev tildelt, og færdiggjorde, et 1-årigt scholarstipendiat vedrørende retrograde rodfyldninger. Pouya blev færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2016.

 

Pouya har af flere omgange undervist på Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk Afdeling på Københavns Tandlægeskole og er nuværende gæsteforelæser for på Tandlægeskolen. Han har desuden undervist læger og sygeplejersker i behandling af ansigtsfrakturer og tandskader.

 

Pouya har bred kirurgisk erfaring, og har desuden publiceret flere nationale og internationale videnskabelige artikler.

Cæcilie Havndrup-Pedersen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Cæcilie Havndrup-Pedersen blev uddannet tandlæge i 2014 fra Københavns Tandlægeskole.

 

Hun har fra 2014 til 2018 arbejdet fuld tid i privat praksis som almen tandlæge.

 

Cæcilie er siden 2018 under uddannelse til kæbekirurg på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Hun underviser sygeplejersker i deres videreuddannelse til behandlersygeplejersker om akutte tand-, mund- og kæbekirurgiske patienter, deres behandling samt visitering af patienterne i akutmodtagelsen.

 

Cæcilie er i gang med et forskningsprojekt på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Klaus Gotfredsen
Tandlæge, dr. og lic. odont.

Læs mere ...

Klaus Godtfredsen er professor og afdelingsleder på afdeling for Oral Rehabilitering ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

 

Hans forskningsaktivitet er centreret omkring implantologi og protetik med mere end 100 publikationer i nationale samt internationale fagtidsskrifter og bøger. Klaus har holdt over 200 nationale og internationale foredrag indenfor disse forskningsområder.

 

Tidligere var han præsident for ”European Association for Osseointegration (EAO)” og tilknyttet bestyrelsen af Dansk Selskab for Oral Implantologi (DSOI).

 

Klaus har gennem 30 år haft patienter i privat tandlægepraksis og modtager samtidig henvisninger til implantatbehandling og krone/brobehandling.

Jan Frydensberg Thomsen
Tandlæge

Peter Lindkvist
Tandlæge

Brian Møller Andersen
Tandlæge

Læs mere ...

Jan Frydensberg Thomsen er færdiguddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1986, og har de sidste 16 år været partner på Colosseumklinikken på Kgs. Nytorv i København.

 

Jans kliniske arbejde består primært i orale rekonstruktioner og æstetiske behandlinger både med komposit og porcelæn.
Jan holder kurser både nationalt og internationalt og står for Tandlægeforeningens moduluddannelse i fast protetik sammen med professor Per Vult von Steyern.

 

Jan er endvidere vicepresident i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry.

Læs mere ...

Peter Lindkvist er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1984, har haft klinik i København siden 1987 og var i 2003 med til at danne Colosseumklinikken på Kgs. Nytorv som partner og ansat på klinikken.

 

Peter arbejder primært med protetik og kirurgi med fokus på mikrokirurgi og implantologi.
Han holder kurser nationalt og internationalt i æstetisk parodontal kirurgi, mikrokirurgi, implantologi og protetik.

 

Peter har fulgt postgraduat uddannelse i æstetisk blødtvævsbehandling, implantologi og kirurgi og har publiceret enkelte artikler.
Peter har i 9 år været aktiv i bestyrelsen for Dansk Selskab for Implantologi, hvor han tillige var formand i en periode på 5 år.

Læs mere ...

Brian Møller Andersen blev uddannet tandlæge fra Tandlægeskolen i Aarhus i 2008. Han har bred erfaring fra sit arbejde i privat praksis siden 2008 og som akuttandlæge ved siden af i Tandlægevagten siden 2012.

 

Brian har undervist som klinisk lærer i kirurgi på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling på Tandlægeskolen i København fra 2008 til 2012. Hans primære fokusområde er kirurgi, protetik og implantatbåret protetik.

 

Brian gør en stor indsats som fagpolitisk aktiv – nu i de seneste år som hovedbestyrelsesmedlem i Tandlægeforeningen.

Jan Frydensberg Thomsen
Tandlæge

Læs mere ...

Jan Frydensberg Thomsen er færdiguddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1986, og har de sidste 16 år været partner på Colosseumklinikken på Kgs. Nytorv i København.

 

Jans kliniske arbejde består primært i orale rekonstruktioner og æstetiske behandlinger både med komposit og porcelæn.
Jan holder kurser både nationalt og internationalt og står for Tandlægeforeningens modul-uddannelse i fast protetik sammen med professor Per Vult von Steyern.

 

Jan er endvidere vicepresident i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry.

Peter Lindkvist
Tandlæge

Læs mere ...

Peter Lindkvist er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1984, har haft klinik i København siden 1987 og var i 2003 med til at danne Colosseumklinikken på Kgs. Nytorv som partner og ansat på klinikken.

 

Peter arbejder primært med protetik og kirurgi med fokus på mikrokirurgi og implantologi.
Han holder kurser nationalt og internationalt i æstetisk parodontal kirurgi, mikrokirurgi, implantologi og protetik.

 

Peter har fulgt postgraduat uddannelse i æstetisk blødtvævsbehandling, implantologi og kirurgi og har publiceret enkelte artikler.
Peter har i 9 år været aktiv i bestyrelsen for Dansk Selskab for Implantologi, hvor han tillige var formand i en periode på 5 år.

Brian Møller Andersen
Tandlæge

Læs mere ...

Brian Møller Andersen blev uddannet tandlæge fra Tandlægeskolen i Aarhus i 2008. Han har bred erfaring fra sit arbejde i privat praksis siden 2008 og som akuttandlæge ved siden af i Tandlægevagten siden 2012.

 

Brian har undervist som klinisk lærer i kirurgi på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling på Tandlægeskolen i København fra 2008 til 2012. Hans primære fokusområde er kirurgi, protetik og implantatbåret protetik.

 

Brian gør en stor indsats som fagpolitisk aktiv – nu i de seneste år som hovedbestyrelsesmedlem i Tandlægeforeningen.

Camilla Ottesen Hjortholt
Tandlæge, Ph.d.

Kasper Melchior Vinther
Uddannelsestandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Frej Nørgaard Petersen
Uddannelsestandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Camilla Ottesen Hjortholt blev færdiguddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2016, og har siden arbejdet i privat praksis, på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet, på Specialklinikken for Oral Rehabilitering på Tandlægeskolen samt undervist tandlægestuderende.

I 2023 forsvarede Camilla succesfuldt sin Ph.d.-afhandling med titlen: ”Tooth extraction and dental implant treatment in patients on high-dose antiresorptive medication”.

Camilla er fortsat forskningsaktiv og har publiceret flere nationale og internationale artikler med primær fokus på patienter i antiresorptiv behandling.

Hos Specialtandlægerne Sjælland har Camilla et tæt samarbejde med Jan F. Thomsen indenfor oral rehabilitering med plast og/eller fast protetik på tænder og implantater.

Læs mere ...

Kasper Melchior Vinther er uddannet som tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2012. Frem til 2019 har Kasper arbejdet målrettet med kirurgi både kommunalt, privat og i hospitalsregi samt undervist på Kæbekirurgisk afdeling på Københavns tandlægeskole. Kasper startede sin hoveduddannelse til Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi i 2019 og bliver færdig til maj 2024.

 

Kasper har stor interesse inden for implantologien og har deltaget i nationale og internationale konferencer og kurser omkring dette. Derudover har Kasper publiceret artikler om implantologi. Kasper er forskningsaktiv og arbejder for tiden med patologi i kæbeknoglerne.

Læs mere ...

Frej Nørgaard Petersen blev uddannet tandlæge i 2019 fra Københavns Tandlægeskole og har fra 2019 til 2022 arbejdet både med børn og unge i den kommunale tandpleje og i privat praksis som almen tandlæge med fokus på kirurgiske indgreb.

 

Fra 2021 har han arbejdet på Kæbekirurgisk Afdeling, Rigshospitalet som saneringstandlæge og er siden 2023 under uddannelse til kæbekirurg.

 

Frej er i gang med et forskningsprojekt omkring fortandsimplantater indsat efter tidlig traumebetinget tandtab på Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

Camilla Ottesen Hjortholt
Tandlæge, Ph.d.

Læs mere ...

Camilla Ottesen Hjortholt blev færdiguddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2016, og har siden arbejdet i privat praksis, på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet, på Specialklinikken for Oral Rehabilitering på Tandlægeskolen samt undervist tandlægestuderende.

I 2023 forsvarede Camilla succesfuldt sin Ph.d.-afhandling med titlen: ”Tooth extraction and dental implant treatment in patients on high-dose antiresorptive medication”.

Camilla er fortsat forskningsaktiv og har publiceret flere nationale og internationale artikler med primær fokus på patienter i antiresorptiv behandling.

Hos Specialtandlægerne Sjælland har Camilla et tæt samarbejde med Jan F. Thomsen indenfor oral rehabilitering med plast og/eller fast protetik på tænder og implantater.

Kasper Melchior Vinther
Uddannelsestandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Kasper Melchior Vinther er uddannet som tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2012. Frem til 2019 har Kasper arbejdet målrettet med kirurgi både kommunalt, privat og i hospitalsregi samt undervist på Kæbekirurgisk afdeling på Københavns tandlægeskole. Kasper startede sin hoveduddannelse til Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi i 2019 og bliver færdig til maj 2024.

 

Kasper har stor interesse inden for implantologien og har deltaget i nationale og internationale konferencer og kurser omkring dette. Derudover har Kasper publiceret artikler om implantologi. Kasper er forskningsaktiv og arbejder for tiden med patologi i kæbeknoglerne.

Frej Nørgaard Petersen
Uddannelsestandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Læs mere ...

Frej Nørgaard Petersen blev uddannet tandlæge i 2019 fra Københavns Tandlægeskole og har fra 2019 til 2022 arbejdet både med børn og unge i den kommunale tandpleje og i privat praksis som almen tandlæge med fokus på kirurgiske indgreb.

 

Fra 2021 har han arbejdet på Kæbekirurgisk Afdeling, Rigshospitalet som saneringstandlæge og er siden 2023 under uddannelse til kæbekirurg.

 

Frej er i gang med et forskningsprojekt omkring fortandsimplantater indsat efter tidlig traumebetinget tandtab på Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Vi tilbyder en række specialiserede tand-, mund- og kæbekirurgiske behandlinger, avancerede røntgenoptagelser og operationer i fuld narkose. Med afsæt i en klinisk hverdag i hospitalsregi og erfaringer fra privat praksis er målsætningen at kombinere viden med et højt niveau af service.

Tag kontakt her