Om Specialtandlægerne Sjælland

 

Specialtandlægerne Sjællands mål er at gøre det let for patienter at få tilgang til specialiseret behandling lokalt. Vi vil mere end blot at operere;  vi vil bygge bro mellem hospitalsvæsenet og behandlingsbehovet i nærmiljøet, f.eks. når det gælder rettidig henvisning af oralpatologiske tilstande. Vi har derfor på vores private klinikker sammensat et hold af dygtige kæbekirurgiske specialtandlæger og tandlæger med stor protetisk erfaring, hvoraf de fleste også har en fast tilknytning til hospitalsvæsenet og tandlægeskolen.

 

Vi er specialiserede i at udrede og behandle sygdomme og tilstande i tænder, mund og kæber. Vi modtager henviste patienter fra hele Sjælland og tilbyder bl.a. fjernelse af visdomstænder, biopsitagning og genetablering af tyggefunktion ved tandtab.

 

For mange er tanken om at blive opereret i mundhulen ikke rar. Derfor gør vi en dyd ud af, at vores patienter føler sig trygge og informerede om det forestående indgreb, fordi vi ved, at en tillidsfuld relation mellem behandler og patient er afgørende for et godt behandlingsforløb og resultat.

 

Specialtandlægerne Sjælland fungerer udelukkende som henvisningsklinikker og modtager ikke patienter til regelmæssig tandbehandling. Hvis man som tandlæge ønsker det, er det dog altid muligt at henvise for den færdige restaurering med suprastrukturer hos vores erfarne protetikere.

Mød klinikkens tandlæger og kæbekirurger

Tore Tranberg Lefolii – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Simon Storgård Jensen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi, dr.odont.

Klaus Gotfredsen
Tandlæge, dr. og lic. odont.

Læs mere ...

Tore Tranberg Lefolii er specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi. Sideløbende med sit arbejde i privat praksis, underviser han i oral kirurgi og implantologi på Københavns Tandlægeskole.

 

Han blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2009 og aftjente sin værnepligt som tandlæge på Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling på Næstved Sygehus. Han har arbejdet som privatpraktiserende tandlæge i Charlottenlund og færdiggjorde sin specialistuddannelse fra Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet i København i 2018, hvor han siden blev ansat. Under sin specialistuddannelse åbnede Tore sin egen henvisningspraksis i Kalundborg.

 

I februar 2020 overtog Tore specialtandlæge Niels Gersel Pedersens to klinikker i Roskilde og København og hermed tog han den store beslutning at opsige sin stilling på Rigshospitalet for – udover sin undervisning –  at hellige sig arbejdet med Specialtandlægerne Sjælland i Kalundborg, Roskilde og København.

Læs mere ...

Simon Storgård Jensen blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1996 og specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2004.

 

Han er overtandlæge og faglig og administrativ ansvarlig for Regionstandplejen i Region Hovedstaden på Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet samt professor i Oral Kirurgi ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

 

Siden påbegyndelsen af sit speciale har Simon forsket herhjemme, men han har også i en lang årrække været forskningstilknyttet ”Department of Oral Surgery and Stomatology” på universitetet i Bern i Schweiz. I 2017 forsvarede han sin doktordisputats med titlen ”Bone grafting materials in bone repair. Experimental studies”. Hans primære forskningsmæssige interesser ligger inden for oral implantologi, knogleregeneration ved anvendelse af knogleerstatningsmaterialer og vækstfaktorer samt kirurgisk endodonti.

 

Simon er forfatter til adskillige danske og internationale videnskabelige artikler og bogkapitler i lærebøger.

Læs mere ...

Klaus Godtfredsen er professor og afdelingsleder på afdeling for Oral Rehabilitering ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

 

Hans forskningsaktivitet er centreret omkring implantologi og protetik med mere end 100 publikationer i nationale samt internationale fagtidsskrifter og bøger. Klaus har holdt over 200 nationale og internationale foredrag indenfor disse forskningsområder.

 

Tidligere var han præsident for ”European Association for Osseointegration (EAO)” og tilknyttet bestyrelsen af Dansk Selskab for Oral Implantologi (DSOI).

 

Klaus har gennem 30 år haft patienter i privat tandlægepraksis og modtager samtidig henvisninger til implantatbehandling og krone/brobehandling.

Tore Lefolii – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Læs mere ...

Tore Tranberg Lefolii er specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi. Sideløbende med sit arbejde i privat praksis, underviser han i oral kirurgi og implantologi på Københavns Tandlægeskole.

 

Han blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2009 og aftjente sin værnepligt som tandlæge på Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling på Næstved Sygehus. Han har arbejdet som privatpraktiserende tandlæge i Charlottenlund og færdiggjorde sin specialistuddannelse fra Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet i København i 2018, hvor han siden blev ansat. Under sin specialistuddannelse – åbnede Tore sin egen henvisningspraksis i Kalundborg.

 

I februar 2020 overtog Tore specialtandlæge Niels Gersel Pedersens to klinikker i Roskilde og København og hermed tog han den store beslutning at opsige sin stilling på Rigshospitalet for – udover sin undervisning –  at hellige sig arbejdet med Specialtandlægerne Sjælland i Kalundborg, Roskilde og København.

Simon Storgård Jensen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi, dr.odont.

Læs mere ...

Simon Storgård Jensen blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 1996 og specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2004.

 

Han er overtandlæge og faglig og administrativ ansvarlig for Regionstandplejen i Region Hovedstaden på Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet samt professor i Oral Kirurgi ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

 

Siden påbegyndelsen af sit speciale har Simon forsket herhjemme, men han har også i en lang årrække været forskningstilknyttet ”Department of Oral Surgery and Stomatology” på universitetet i Bern i Schweiz. I 2017 forsvarede han sin doktordisputats med titlen ”Bone grafting materials in bone repair. Experimental studies”. Hans primære forskningsmæssige interesser ligger inden for oral implantologi, knogleregeneration ved anvendelse af knogleerstatningsmaterialer og vækstfaktorer samt kirurgisk endodonti.

 

Simon er forfatter til adskillige danske og internationale videnskabelige artikler og bogkapitler i lærebøger.

Klaus Gotfredsen
Tandlæge, dr. og lic. odont.

Læs mere ...

Klaus Godtfredsen er professor og afdelingsleder på afdeling for Oral Rehabilitering ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

 

Hans forskningsaktivitet er centreret omkring implantologi og protetik med mere end 100 publikationer i nationale samt internationale fagtidsskrifter og bøger. Klaus har holdt over 200 nationale og internationale foredrag indenfor disse forskningsområder.

 

Tidligere var han præsident for ”European Association for Osseointegration (EAO)” og tilknyttet bestyrelsen af Dansk Selskab for Oral Implantologi (DSOI).

 

Klaus har gennem 30 år haft patienter i privat tandlægepraksis og modtager samtidig henvisninger til implantatbehandling og krone/brobehandling.

Jesper Øland Petersen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi, Ph.d.

Libana Raffoul Bjørnstrup – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Even Nisja – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Læs mere ...

Jesper Øland Petersen blev uddannet tandlæge i 1995 fra Aarhus Tandlægeskole.

 

I 1998 blev han ansat i uddannelsesstilling på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Sygehus hvor han i 2004 fik sin specialistuddannelse.

 

Jesper har siden afleveret og succesfuldt forsvaret sin ph.d. afhandling i 2010 med titlen: Psykosociale, Funktionelle og Æstetiske aspekter ved ortodontisk kirurgisk behandling af vækstbetingede kæbeanomalier”

 

Siden 2008 har Jesper været ansat som overtandlæge på Afdeling for Kæbekirurgi, Rigshospitalet.

 

Aktuelt har Jesper taget orlov fra Rigshospitalet for at kunne varetage kirurgiske konsulentopgaver hos Specialtandlægerne Sjælland. Her er han at finde både på klinikken i København og i Roskilde.

Læs mere ...

Libana Raffoul Bjørnstrup blev Cand.odont. fra Københavns Tandlægeskole i 2007 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2018.

 

Libana har en del års erfaring som tandlæge ved militæret og fra privat praksis. Desuden har Libana også tidligere erfaring som underviser på tandlægeskolen.

 

Libana har publiceret artikler om sit arbejde med implantologi og oral patologi i nationale og internationale fagtidsskrifter.

Læs mere ...

Even Nisja blev uddannet tandlæge på Tandlægehøjskolen i Malmø i 2002, hvorefter han opnåede 4 års erfaring som tandlæge bl.a. i det norske militær, og i både den offentlige og private sektor i Sverige.

 

Han trænede sit speciale på Sunderby Hospital, Luleå og Södersjukhuset, Stockholm i Sverige fra 2006-2010, med efterfølgende godkendt speciale i tand-, mund- og kæbekirurgi.

 

Fra 2010-2015 arbejdede Even som overtandlæge på afdelingen for orale og maxillofaciale sygdomme på Sunderby Hospital i Luleå, Sverige.

Jesper Øland Petersen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi, Ph.d.

Læs mere ...

Jesper Øland Petersen blev uddannet tandlæge i 1995 fra Aarhus Tandlægeskole.

 

I 1998 blev han ansat i uddannelsesstilling på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Sygehus hvor han i 2004 fik sin specialistuddannelse.

 

Jesper har siden afleveret og succesfuldt forsvaret sin ph.d. afhandling i 2010 med titlen: Psykosociale, Funktionelle og Æstetiske aspekter ved ortodontisk kirurgisk behandling af vækstbetingede kæbeanomalier”

 

Siden 2008 har Jesper været ansat som overtandlæge på Afdeling for Kæbekirurgi, Rigshospitalet.

 

Aktuelt har Jesper taget orlov fra Rigshospitalet for at kunne varetage kirurgiske konsulentopgaver hos Specialtandlægerne Sjælland. Her er han at finde både på klinikken i København og i Roskilde.

Libana Raffoul Bjørnstrup – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Læs mere ...

Libana Raffoul Bjørnstrup blev Cand.odont. fra Københavns Tandlægeskole i 2007 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2018.

 

I tillæg til sit arbejde hos Specialtandlægerne Sjælland arbejder hun på Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

 

Libana har en del års erfaring som tandlæge ved militæret og fra privat praksis. Desuden har Libana også tidligere erfaring som underviser på tandlægeskolen.

 

Libana har publiceret artikler om sit arbejde med implantologi og oral patologi i nationale og internationale fagtidsskrifter.

Even Nisja – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Læs mere ...

Even Nisja blev uddannet tandlæge på Tandlægehøjskolen i Malmø i 2002, hvorefter han opnåede 4 års erfaring som tandlæge bl.a. i det norske militær, og i både den offentlige og private sektor i Sverige.

 

Han trænede sit speciale på Sunderby Hospital, Luleå og Södersjukhuset, Stockholm i Sverige fra 2006-2010, med efterfølgende godkendt speciale i tand-, mund- og kæbekirurgi.

 

Fra 2010-2015 arbejdede Even som overtandlæge på afdelingen for orale og maxillofaciale sygdomme på Sunderby Hospital i Luleå, Sverige.

 

Han blev ansat på Rigshospitalet i København i 2015 og er nu ledende faglig ekspert på Kæbekirurgisk Afdeling.

Karoline Brørup Marcussen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Morten Dahl – Uddannelsestandlæge til Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi, Ph.d.

Cæcilie Havndrup-Pedersen
Uddannelsestandlæge til Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Læs mere ...

Karoline Brørup Marcussen blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2008 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2019.

 

Hun har tidligere erfaring indenfor almen voksen tandpleje samt kirurgi, hvilket hun har arbejdet med i en årrække siden 2008 i både offentlig og privat regi.

 

Karoline har undervist på Tandlægeskolen. Hendes forskning indenfor præoperativ dosering af antibiotika i forbindelse med kirurgisk tandekstraktion er publiceret i “Journal of Oral and Maxillofacial Surgery” i april 2016.

Læs mere ...

Morten Dahl er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2013. Siden har han opnået flere års erfaring fra kommunal og privat praksis med særligt fokus på kirurgi. Han har afleveret og succesfuldt forsvaret sin Ph.d.-afhandling i 2016 med titlen: ”Adipose derived mesenchymal stem cells – Osteogenicity and osteoblast mineralization”.

 

Morten er ansat ved Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet siden 2016, og er nu ved at færdiggøre sit speciale til kæbekirurg. Siden 2019 er han gæsteforelæser for sidste års studerende på Københavns Tandlægeskole.

 

Morten er fortsat forskningsaktiv og har publiceret artikler i nationale og internationale fagtidsskrifter.

Læs mere ...

Cæcilie Havndrup-Pedersen blev uddannet tandlæge i 2014 fra Københavns Tandlægeskole.

 

Hun har fra 2014 til 2018 arbejdet fuld tid i privat praksis som almen tandlæge.

 

Cæcilie er siden 2018 under uddannelse til kæbekirurg på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Hun underviser sygeplejersker i deres videreuddannelse til behandlersygeplejersker om akutte tand-, mund- og kæbekirurgiske patienter, deres behandling samt visitering af patienterne i akutmodtagelsen.

 

Cæcilie er i gang med et forskningsprojekt på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Karoline Brørup Marcussen – Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Læs mere ...

Karoline Brørup Marcussen blev uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2008 og færdiguddannet som Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi fra Rigshospitalet i 2019.

 

I tillæg til sit arbejde hos Specialtandlægerne Sjælland arbejder hun fortsat som Afdelingstandlæge på HovedOrtoCentret på Afdelingen for Kæbekirurgi på Rigshospitalet.

 

Hun har tidligere erfaring indenfor almen voksen tandpleje samt kirurgi, hvilket hun har arbejdet med i en årrække siden 2008 i både offentlig og privat regi.

 

Karoline har undervist på Tandlægeskolen. Hendes forskning indenfor præoperativ dosering af antibiotika i forbindelse med kirurgisk tandekstraktion er publiceret i “Journal of Oral and Maxillofacial Surgery” i april 2016.

Morten Dahl – Uddannelsestandlæge til Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi, Ph.d.

Læs mere ...

Morten Dahl er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2013. Siden har han opnået flere års erfaring fra kommunal og privat praksis med særligt fokus på kirurgi. Han har afleveret og succesfuldt forsvaret sin Ph.d.-afhandling i 2016 med titlen: ”Adipose derived mesenchymal stem cells – Osteogenicity and osteoblast mineralization”.

 

Morten er ansat ved Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet siden 2016, og er nu ved at færdiggøre sit speciale til kæbekirurg. Siden 2019 er han gæsteforelæser for sidste års studerende på Københavns Tandlægeskole.

 

Morten er fortsat forskningsaktiv og har publiceret artikler i nationale og internationale fagtidsskrifter.

Cæcilie Havndrup-Pedersen
Uddannelsestandlæge til Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Læs mere ...

Cæcilie Havndrup-Pedersen blev uddannet tandlæge i 2014 fra Københavns Tandlægeskole.

 

Hun har fra 2014 til 2018 arbejdet fuld tid i privat praksis som almen tandlæge.

 

Cæcilie er siden 2018 under uddannelse til kæbekirurg på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Hun underviser sygeplejersker i deres videreuddannelse til behandlersygeplejersker om akutte tand-, mund- og kæbekirurgiske patienter, deres behandling samt visitering af patienterne i akutmodtagelsen.

 

Cæcilie er i gang med et forskningsprojekt på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Brian Møller AndersenTandlæge, cand. odont.

Læs mere ...

Brian Møller Andersen blev uddannet tandlæge fra Tandlægeskolen i Aarhus i 2008. Han har bred erfaring fra sit arbejde i privat praksis siden 2008 og som akuttandlæge ved siden af i Tandlægevagten siden 2012.

 

Brian har undervist som klinisk lærer i kirurgi på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling på Tandlægeskolen i København fra 2008 til 2012. Hans primære fokusområde er kirurgi, protetik og implantatbåret protetik.

 

Brian gør en stor indsats som fagpolitisk aktiv – nu i de seneste år som hovedbestyrelsesmedlem i Tandlægeforeningen.

Brian Møller AndersenTandlæge, cand. odont.

Læs mere ...

Brian Møller Andersen blev uddannet tandlæge fra Tandlægeskolen i Aarhus i 2008. Han har bred erfaring fra sit arbejde i privat praksis siden 2008 og som akuttandlæge ved siden af i Tandlægevagten siden 2012.

 

Brian har undervist som klinisk lærer i kirurgi på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling på Tandlægeskolen i København fra 2008 til 2012. Hans primære fokusområde er kirurgi, protetik og implantatbåret protetik.

 

Brian gør en stor indsats som fagpolitisk aktiv – nu i de seneste år som hovedbestyrelsesmedlem i Tandlægeforeningen.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Vi tilbyder en række specialiserede tand-, mund- og kæbekirurgiske behandlinger, avancerede røntgenoptagelser og operationer i fuld narkose. Med afsæt i en klinisk hverdag i hospitalsregi og erfaringer fra privat praksis er målsætningen at kombinere viden med et højt niveau af service.

Tag kontakt her

Covid-19 information

 Vores absolut vigtigste opgave er at passe på dig i disse Corona-tider

Vi følger naturligvis alle sundhedsstyrelsens anbefalinger og de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker (NIR). Vi har på klinikken selvfølgelig høje hygiejnestandarder og der bliver foretaget meget grundig rengøring af klinikrummene og tandlægestolene imellem hver patient.


Derudover bliver alle overflader grundigt renset og afsprittet, ligesom alle instrumenter som vanligt bliver rengjort grundigt og steriliseret, således at der ingen risiko er for smitte. 

Specialtandlægerne Sjælland