Fjernelse af visdomstænder – Amotio

Introduktion

Mange oplever at deres visdomstænder bryder frem i kæbehulen, når man er først i 20’erne eller de sene teenageår. Oftest får vi 4 visdomstænder, disse findes som den bagerste tand, i hver side af både over- og underkæben.

Flere oplever i undertid problemer med disse, hvorfor de tit fjernes, dette gør denne behandling meget normal. Heldigvis er det dog ikke alle, som får problemer med visdomstænderne og for mange kan de fungere som gode ekstra tænder, der er værd at bevare på lige vis med alle øvrige tænder.

 

Skal visdomstænder fjernes?

De fleste vil opleve at få fjernet minimum én visdomstand. Den dag i dag er man mere konservativ med sin behandling af symptomgivende visdomstænder. Før i tiden fjernes disse ofte før de gav problemer. I dag mener man at kirurgiske behandlinger selvfølgelig altid skal have en velbegrundet faglig årsag, før du udføres. En årsag hvor fordele altid bør opveje ulemper.

 

Vi vil i klinikken tage et røntgenbillede og lave en klinisk undersøgelse for at vurdere, om du har behov for at få fjernet dine visdomstænder ved et mindre indgreb i lokalbedøvelse. Generelt må man sige, at det ved fortsatte symptomer fra en visdomstand, kan være en god idé at fjerne den.

Årsager til at fjerne en visdomstand:

● Betændelse i det omgivende tandkød

● Tandpine

● Nedbrydning af nabotand

● Fordybet tandkødslomme ved nabotand til grobund for bakterier

● Indskrænket gabeevne

● I forbindelse med tandretning

● Tandcyste omkring visdomstanden

● Andet

Visdomstænder i overkæben og i underkæben er på mange måder forskellige. Erfaringsmæssigt ved man, at det oftest er visdomstænderne i underkæben, der volder problemer og samtidigt er det dem, som oftest kræver en operativ fjernelse.

 

Visdomstandens lejring i kæbeknogle kan variere meget og nogle kan ligge tæt på følenerver. Af den årsag kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med en supplerende CT-scanning, som foretages på klinikken umiddelbart før behandlingen.

 

Hvordan foregår en operativ visdomstandsfjernelse – amotio?

Kirurgen skubber tandkødet lidt til side, således at der dannes overblik over tandens placering. Herefter løsnes tanden let, og der skabes eventuelt lidt plads omkring tanden, ved at fjerne meget lidt knogle, så tanden kan fjernes. Nogle gange kan pladsforholdene, lejring eller tandens udformning gøre det nødvendigt at dele tanden for at få den ud. Efter at tanden er fjernet, lukkes tandkødet til igen med et par tråde. Dette er en lille indgreb, som ikke varer længe, oftest kun mellem 10-20 min.

 

Efter en operativ fjernelse af en visdomstand instruerer og vejleder vi grundigt i, hvilke forholdsregler du bør tage i tiden efter operationen. Det er normalt muligt at genoptage almindelige daglige rutiner efter behandlingen. Dog anbefales det at man venter med sport eller anden fysisk anstrengelse 2-3 dage efter behandlingen, så såret ikke springer op og der opstår en blødning.

 

Bedøvelse og smertedække før, under og efter operationen

Vi gør meget for at mindske niveauet af gener før, under og i dagene efter behandlingen.

 

Dette foregår ved, at vi allerede inden behandlingen giver dig smertestillende tabletter, som virker forebyggende mod smerter og overtager den smertedækkende effekt, når lokalbedøvelsen er aftaget.

 

Den operative teknik vi benytter, medfører at tanden fjernes skånsomt, hvilket i sig selv er medvirkende til at generne de efterfølgende dage er så få som muligt. Egentlige smerter er sjældne og forebygges ved at følge den vejledning og instruktion du modtager i forbindelse med behandlingen.

 

Efter operationen gives en recept på smertestillende tabletter, som skal tages 3-4 gange dagligt i mindst tre dage efter operationen.

 

Komplikationer

Langt de fleste biopsitagninger forløber uden problemer, men selvom det sjældent ses, er der som ved de fleste andre operationer en mindre risiko for komplikationer. Vurderes det, at en given behandling vil kunne medføre sådanne komplikationer, informeres du altid om dette forud for behandlingen.

 

Helbred og allergi

Heling forløber normalt uden problemer hos raske personer. Mange almensygdomme kan dog påvirke helingen, f.eks. sukkersyge. Det gælder også forskellige former for medicin og selvfølgelig tobaksforbrug. For at kunne planlægge din behandling bedst, er det derfor altid vigtigt for os at kende til din fulde sygdomshistorik og eventuelle allergier.

 

Gode råd

Sørg for at have spist et godt måltid op til selve operationen, da din krop har brug for næring for optimal heling.

 

Det kan virke beroligende for mange at kunne lytte til musik under behandlingen. Du er derfor velkommen til at tage din egen musik med.

På billedet ses en visdomstand, som ligger vandret i underkæbeknoglen. En visdomstand med denne lejring vil ikke kunne bryde frem og kan give anledning til en lang række problemer.