Implantatbehandling

Introduktion

Tandmangel kan afhjælpes ved isættelse af et implantat. Et tandimplantat er den form for tanderstatning, som efterligner den naturlige tand mest. Implantatet består af en skrue der indopereres i kæbeknoglen. Denne er lavet af titanium og vil fungere som en kunstig tandrod. Skruen kan nu anvendes som basis for kroner, broer eller proteser.

 

I dag er tandimplantater meget anvendt og på ingen måde ny i den tandfaglige verden. Implantatet blev allerede udviklet i starten af 1970’erne af den svenske dr. Brånemark. Siden da har behandlingen vundet stadig mere indpas som erstatning for manglende tænder. Det vigtigt at implantatet har højest mulige kvalitet og vi anvender her i klinikken, implantater der er blandt de bedste på verdensplan.

 

Hvorfor vælge et implantat?

Har man mistet en tand og ønsker en erstatning af denne, er et tandimplantat det tætteste man kommer på en naturlig tand. Derudover opfylder denne behandling høje æstetiske krav og er samtidigt kun forbundet med begrænset ubehag i behandlingsperioden. Dette er med til at gøre denne behandling populær.

 

For erstatning af tandmangel findes der både aftagelige løsninger, såsom proteser (kendes også som gebis), eller fastsiddende tanderstatninger såsom implantater og brobehandlinger. Dog er implantatet ofte at foretrække, især hvis nabotænder er i god stand. Brobehandlinger er også en god behandling, dog kræves det at tandlægen laver beslibninger af nabotænder, dette er man ofte tøvende med, hvis de er intakte og uden fyldninger eller caries.

 

Implantatbehandling – forløbet

Tidsperspektivet for en sådan implantatbehandling ligger ofte på 3 måneder eller mere, fra man har mistet den naturlige tand til man har det færdige implantat med krone.

 

Et standardforløb vil typisk bestå af:

  1. Forundersøgelse hos kirurgen
  2. Operation – indsættelse af implantatet. Oftest benyttes tråde, som opløses af sig selv når tandkødet syes sammen.
    (alternativt kan trådene fjernes efter ca. to uger)
  3. Kontrol af heling – efter 3 måneder kontrolleres implantatet med røntgen
  4. Aftryk til tandkronen
  5. Montering af tandkronen

Implantatet kontrolleres herefter regelmæssigt, gerne i forbindelse med rutineundersøgelsen hos tandlægen.

 

Nedenfor gennemgås en implantatbehandling, hvor en mistet fortand skal erstattes.

Indsætning af implantat

Når det er besluttet, at man ønsker en implantatbehandling er første trin at få fastsat implantatet som simulerer tandroden i kæbeknoglen. Dette foregår ved en lille operation på ca. 20 minutter i lokalbedøvelse. Det er altså meget hurtigt overstået og medfører sjældent ubehag.

 

For at skruen kan bores ind i knoglen, har kirurgen forinden behandlingens start fastlagt den bedst mulige placering for skruen ud fra et røntgenbillede. Er der ikke knogle nok i denne region, kan det kræve en knogleopbygning forud for implantatbehandlingen.

 

Som afslutning på operationen påsættes en tandkødsformer på det isatte implantat. Denne vil oftest være synlig gennem slimhinden, da den er lavet af metal og ligger nær overfladen. Tandkødsformeren har til funktion at forme tandkødet, så det er æstetisk pænt omkring kronen, ved slutningen af behandlingen.

Fra afslutningen af denne operation og i ugerne efter, forefindes en opheling i knoglen. Dette er en biologisk proces, som sikrer at tandimplantatet vokser fast i knoglen. Der er mange forhold der kan påvirke længden af denne opheling. Normalvis varer perioden 3-4 måneder. Oftest forsynes patienten med en midlertidigt tanderstatning efter patientens ønske.

Implantat med opbygning/abutment
Implantat med abutment og tandkrone

Påsætning af tandkrone

Efter ca. 3 måneder forsynes implantatet med et abutment. Dette er en opbygning i titanium eller keramik, som fastskrues på implantatet i knoglen og som giver forankring til tandkronen. Abutmentet er altså mellemled mellem implantat og krone. Herefter tages der aftryk til den nye tandkrone. Kronen fremstilles og kan herefter monteres på abutmentet.

 

Indheling af implantatet i knoglen

Menneskekroppen har en fantastisk evne til at hele. Allerede straks efter indsættelsen af implantatet begynder helingsprocessen.

 

Illustrationen herunder (billede 1-3) viser ovenfor beskrevne procedurer ved indsættelse af implantatet, hvor billede 4 viser et tværsnit at af knogle, implantat og nærliggende tænder. Det er vigtigt at bemærke at tandimplantat og knoglen er i meget tæt kontakt, hvilket resulterer i meget høj stabilitet af et implantat.

 

Både overfladestrukturen, men også stabiliteten spiller en afgørende rolle for at der udvikles nogle specifikke knogleceller, som hurtigt efter implantatisættelsen begynder at danne ny knogle, helt ind til implantatets overflade.

Implantat som basis for erstatning af mange tænder

Implantatskruer kan som nævnt bruges som støtte for bl.a. broer og proteser.

 

Proteser anvendes hyppigt som tanderstatning i tandløse kæber. En sådan løsning vil erstatte alle de tabte tænder, samt en del af gummerne. Hvis man imidlertid ønsker erstatning af alle tænder i en tandløs kæbe kan implantatbehandling anvendes og danne støtte og retention for protesen. I dette tilfælde laves en såkaldt knap-lås protese. Ved en sådan behandling isættes 2-3 implantater i pågældende kæbe, disse vil senere fungere som forankring for protesen. 

 

Fordelen ved denne behandling er at den er forholdsvis billig, samtidig med at der opnås god retention af protesen. Der kan relativt hurtigt opnås god tyggefunktion efter at en sådan

Implantater som støtte for en bro, er en løsning der kan anvendes hvis man ønsker erstatning af mange tænder. Brobehandlingen er en fastsiddende løsning og kan derfor ikke tages af som en protese. Denne behandling kræver dog indsættelse af flere  implantatskruer, for at opnå god stabilitet og retention, nemlig 4-6 stk. Ved brobehandlingen er det kun de manglende tænder der erstattes.

Skal alle tænder erstattes?

Rent faktisk er der ud fra en betragtning af tyggefunktion ikke altid et behov at erstatte en mistet tand. Ofte er det, det æstetiske udtryk der vægter højest for patienten og bliver en tungtvejende argument for at få foretaget en implantatbehandling.

 

Vi vil altid sørge for at informere om, hvis vi vurderer at der ud fra en observation af sammenbid og tyggefunktion ikke er behov for en tanderstatning. Faktisk viser flere undersøgelser at man trods manglende kindtænder kan opretholde god og acceptabel tyggefunktion. Derudover viser andre undersøgelser samtidigt at livskvaliteten hos personer med tandmangel er lavere, holdt op imod patienter der ikke mangler tænder. Derfor er det vigtigt at man som behandler accepterer, at et behov for høj æstetik og patientens eget syn på denne tandmangel vejer tungt, når der skal træffes en beslutning om hvilken behandling der skal udføres.

Mangler man en tand, kan dette imidlertid betyde at der påføres mere kraft til nabotænderne under funktion. Kraft som den manglende tand, før var med til at absorbere. Dette forøgede tryk kan medføre revner i nabotænder. Dog sker dette oftest kun, hvis nabotænderne i forvejen er skrøbelige. Hvorvidt om nabotænderne kan modstå dette tryk vurderes af kirurgen til forundersøgelsen, når valg om behandling skal træffes.

 

Hvorfor er prisen for et implantat så høj?

Der er stor sammenhæng mellem pris og kvalitet. Først og fremmest er materialerne til implantatbehandlinger meget dyre. Titaniumsskruen er meget kostbar, dels grundet høje produktionsomkostninger og dels grundet udgifter til forskning. Vi vægter altid kvalitet meget højt i klinikken, samtidig med at vi insisterer på at anvende skruer der er veldokumenterede. Dette  medfører længere levetid.

 

Ydermere er der medregnet omkostninger til abutment og implantatkrone. For os er det vigtigt at vi vejer prognosen højest frem for pris. Det er imidlertid klart at implantater udført af gode materialer, har en veldokumenteret længere levetid holdt op imod implantater af ringere kvalitet

 

Tidlig belastning af implantater

Da mange syntes at 3 måneder er lang ventetid til implantatkronen kan påsættes, kan det umiddelbart lyde fristende at påsætte implantatkronen noget før. Dog har videnskabelige undersøgelser vist, at dette kan påvirke helingsforløbet og give øget risiko for efterfølgende tab af implantat. Derfor fastholder vi at implantatet skal have ro til at hele ordentligt. Af denne grund tilbyder vi en midlertidig erstatning af tanden som ikke belaster det ny isatte implantat. Når helingsperioden er afsluttet ,kan den midlertidige løsning erstattes med den permanente implantatkrone og behandlingen er hermed afsluttet. Med denne krone kan du tygge og bide, med akkurat samme belastninger som var det en naturlig tand.

 

Vedligeholdelse af implantatet
– hvad skal du være opmærksom på?

Implantater har god holdbarhed. Ud fra videnskabelige artikler fremgår det at antallet af implantater i funktion efter 10 år ligger på 90-95%, dette er dog ikke sigende for implantatets tilstand, fx om der er mistet knogle omkring implantatet, om der er opstået infektion eller andre komplikationer.

 

Det er vigtigt at understreget at en stor del af ansvaret for en god prognose rent faktisk ligger hos patienten selv. Da implantatet på mange måder ligner en naturlig tand, kan der også opstå parodontose omkring denne på lige fod med de øvrige naturlige tænder, hvis mundhygiejnen ikke er tilstrækkelig. Parodontose kan i værste fald lede til tandtab, dette er også gældende for implantater. Dog skal det understreges at fæstetabet omkring implantat hurtigere bliver større end for naturlige tænder. Derfor er det meget vigtigt med optimal renhold efter vores instruktion omkring implantatet. Har man inden implantatbehandling allerede parodontose, er det meget vigtigt at denne er kommet under kontrol, inden behandlingen kan udføres.

 

Implantater kræver altså mere opmærksomhed i forhold til renhold og god mundhygiejne. Dette er vigtigt at huske på, selvom implantatet hurtigt føles som en integreret del af tandsættet og som en helt naturlig tand. Er mundhygejnen ikke i top, kan det give komplikationer i form af betændelsestilstande omkring implantatet, både i tandkød og knogle. Betændelsen kan i værste fald lede til at implantatet må fjernes. Af disse grunde er det vigtigt altid at følge tandlægens anvisninger i forhold til, hvordan man skal forholde sig til mundhygiejne og renhold omkring sit implantat.

 

Man skal påregne udgifter til generel vedligehold af implantat, på lige fod med øvrige tandsæt. Derudover kan der også forekommer udgifter til hvis kronen løsnes over tid eller hvis der sker afskalning af det materiale kronen er lavet af. Det skal dog understreges at kronen sjældent går løs.

 

Tobaksrygning

Tobaksrygning er skadeligt for både heling efter implantatindsættelsen og på længere sigt. Flere undersøgelser har vist ringere overlevelse af implantater hos rygere.

 

Komplikationer

Afhængigt af hvor i tandrækken implantatet placeres, kan der være anatomiske strukturer som følenerver og blodkar samt nabotændernes tandrødder, kirurgen skal tage hensyn til. Ved korrekt teknik, er det dog meget sjældent, at der forekommer skader på disse væv.

 

Helbred og allergi

Heling forløber normalt uden problemer hos raske personer. Mange almensygdomme kan dog påvirke helingen, f.eks. sukkersyge. Det gælder også forskellige former for medicin og selvfølgelig tobaksforbrug. For at kunne planlægge din behandling bedst, er det derfor altid vigtigt for os at kende til din fulde sygdomshistorik og eventuelle allergier.

 

Gode råd

Sørg for at have spist et godt måltid op til selve operationen, da din krop har brug for næring for optimal heling.


Det kan virke beroligende for mange at kunne lytte til musik under behandlingen. Du er derfor velkommen til at tage din egen musik med.